Angående Covid-19

Här följer information om vad vi på Magplasket Majorna gör för att öka din säkerhet och minska risken för smittspridning i samband med Covid-19.


Vi följer hela tiden utvecklingen och Folkhälsomyndighetens riktlinjer.  

"Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar och matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med andledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet."

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.


Är du orolig för Covid-19 vid bad och omklädning?

Coronavirus dör vid kontakt med klorerat vatten. Vi rekommenderar dig också att komma i "mjukiskläder" till passet och sedan duscha och byta om till badkläder som vanligt. Efter passet kan du sedan bara torka av dig och duscha hemma. På detta sätt minskar du tiden i omklädningsrummet. Vi har också i nuläget tillgång till fler omklädningsrum, på Dalheimershus kan du även få ett enskilt omklädningsrum. Duschar är också avskilda från varandra med duschväggar både på Dalheimers hus och Klippan.


Vi har minskat antalet platser på våra kurser

I nuläget har vi minskat antalet platser till 10 st på våra vattenträningspass.

Våra Födselförberedande profylaxkurser har vi minskat ner till 4 par.


Vad kan jag göra?

-Stanna hemma om du har symtom på luftvägsinfektion/förkylning, milda som tydliga med eller utan feber. Kom först när du varit symtomfri i 48 timmar. 

- Duscha hemma efter passet för att minska tiden i omklädningsrum.